Tabela e specifikimeve për ACQ-D / AZQS-BY1 UK

ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B UK ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B UK ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B UK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000)  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B  
    Ngrohje   A A  
Pto (Thermostat off) W 94.0    
Shënime Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°