Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 13.5
Efikasiteti nominal EER   3.30 3.21
  COP   3.54 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,440 1,870
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A B
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A
  Kapaciteti Pdesign kW 9.5 12
  SEER   6.5 5.3
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 512 793
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 7.6 8.03
  SCOP/A   4.1 4.01
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,596 2,804
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (3) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  (4) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (4) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825