Specifications Table for FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 13.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.88 3.74
  Ngrohje Nom. kW 3.05 3.96
Efikasiteti nominal EER   3.30 3.21
  COP   3.54 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,440 (0.000) 1,870 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A B
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A
  Kapaciteti Pdesign kW 9.5 12
  SEER   6.5 5.3
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 512 793
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.5 12
    EERd   3.3 2.91
    Hyrja e fuqisë kW 2.88 4.13
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 7 8.84
    EERd   4.4 3.16
    Hyrja e fuqisë kW 1.6 2.8
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.56 5.69
    EERd   8.45 6.87
    Hyrja e fuqisë kW 0.54 0.83
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.99 3.98
    EERd   11.85 10.18
    Hyrja e fuqisë kW 0.34 0.4
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 7.6 8.03
  SCOP/A   4.1 4.01
  SCOPnet/A   4.113 4.025
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,596 2,804
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.52 0.69
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.66 7.74
    COPd (COP i deklaruar)   2.03 2.1
    Hyrja e fuqisë kW 3.78 3.69
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 7.1
    COPd (COP i deklaruar)   3.2 2.93
    Hyrja e fuqisë kW 2.1 2.43
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 7.1
    COPd (COP i deklaruar)   3.2 2.93
    Hyrja e fuqisë kW 2.1 2.43
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.07 5.07
    COPd (COP i deklaruar)   3.74 3.7
    Hyrja e fuqisë kW 1.36 1.38
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.05 3.07
    COPd (COP i deklaruar)   6.03 5.86
    Hyrja e fuqisë kW 0.51 0.53
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.49 3.5
    COPd (COP i deklaruar)   7.1 6.9
    Hyrja e fuqisë kW 0.5 0.51
Pto (Thermostat off) W 7 7
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7 7
    Ngrohje PSB W 7 7
  Crankcase heater mode PCK W 0 0
  Regjimi fikur POFF W 0 0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825