Specifications Table for FCQHG-F / RZQG-L(8)Y1

FCQHG100FVEB / RZQG71L8Y1B FCQHG140FVEB / RZQG100L8Y1B FCQHG140FVEB / RZQG125L8Y1B
Indoor unit FCQHG100F FCQHG140F FCQHG140F
Outdoor unit RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00
  SEER   7.00 7.00 6.61
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 340 475 636
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00
    EERd   4.09 4.42 3.94
    Hyrja e fuqisë kW 1.67 2.15 3.05
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84
    EERd   6.23 5.87 4.74
    Hyrja e fuqisë kW 0.81 1.20 1.87
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.12 5.79 6.00
    EERd   8.49 8.70 8.33
    Hyrja e fuqisë kW 0.49 0.67 0.73
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.33 6.05 5.73
    EERd   11.52 11.27 10.86
    Hyrja e fuqisë kW 0.38 0.54 0.53
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A++ A++
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 11.30 12.66
  SCOP/A   4.54 4.80 4.63
  SCOPnet/A   4,566.00 4,835.00 4,651.00
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,344 3,296 3,829
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.88 1.61 1.13
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.71 9.17 12.07
    COPd (COP i deklaruar)   2.27 2.76 2.14
    Hyrja e fuqisë kW 2.96 3.33 5.65
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 10.00 11.20
    COPd (COP i deklaruar)   3.00 3.71 2.94
    Hyrja e fuqisë kW 2.24 2.70 3.81
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 10.00 11.20
    COPd (COP i deklaruar)   3.00 3.71 2.94
    Hyrja e fuqisë kW 2.24 2.70 3.81
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.70 6.45 6.82
    COPd (COP i deklaruar)   4.19 4.25 4.25
    Hyrja e fuqisë kW 1.13 1.52 1.61
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.93 4.17 4.38
    COPd (COP i deklaruar)   7.09 6.74 7.00
    Hyrja e fuqisë kW 0.42 0.62 0.63
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.33 4.77 5.40
    COPd (COP i deklaruar)   8.48 7.92 7.86
    Hyrja e fuqisë kW 0.39 0.61 0.69
Pto (Thermostat off) W 7.0 9.0 9.0
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0 9.0 9.0
    Ngrohje PSB W 7.0 9.0 9.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 0.0 0.0 0.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po
Përfshihet klima mesatare po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo
Logoja Ecolabel jo jo jo