Specifications Table for FDXM-F3 / RXS-L1

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B1 FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B1 FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.60 (1) 3.20 (1) 4.80 (1)
  Nom. Btu/h 8,900.0 10,900.0 16,400.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.15 (2) 3.75 (2) 5.80 (2)
  Nom. Btu/h 10,700.0 12,800.0 19,800.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.63 (1) 0.94 (1) 1.42 (1)
  Ngrohje Nom. kW 0.79 (2) 1.13 (2) 1.76 (2)
Efikasiteti nominal EER   4.10 3.41 3.37
  COP   4.00 3.31 3.29
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje % 0.93 (0.000) 0.97 (0.000) 0.98 (0.000)
    Ngrohje % 0.95 (0.000) 0.97 (0.000) 0.98 (0.000)
Shënime Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB
  Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB.