FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit FHQ100C FHQ71C FHQ140C FHQ100C FCQG140F FHQ71C FHQ125C FHQ140C
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8   9.5     12.0 13.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW   7.5   10.8     13.5 15.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW   1.78   2.49     3.58 4.05
  Ngrohje Nom. kW   1.82   2.60     3.48 4.27
Efikasiteti nominal EER   3.82   3.81     3.35 3.31
  COP   4.13   4.15     3.89 3.63
  Konsumi vjetor i energjisë kWh   890 (0.000)   1,245 (0.000)     1,790 (0.000)  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A     A  
    Ngrohje   A   A     A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A+ B A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
  SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 343 343 545 545 699 824 699  
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
    EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.61 3.52  
    Hyrja e fuqisë kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.33 3.41  
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 8.84  
    EERd   5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.91 4.51  
    Hyrja e fuqisë kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.81 1.97  
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 6.10 5.92  
    EERd   9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 5.88 7.41  
    Hyrja e fuqisë kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 1.04 0.80  
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.85 5.64  
    EERd   12.57 12.57 10.13 10.13 9.60 7.43 9.60  
    Hyrja e fuqisë kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.79 0.59  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 3.80 4.23  
  SCOPnet/A   4,342.00 4.34 4,641.00 4.64 4,251.00 3,834.00 4.25  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.86 0.86 1.58 1.58 1.62 1.29 1.62  
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 11.72 12.52  
    COPd (COP i deklaruar)   2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.16 2.06  
    Hyrja e fuqisë kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 5.43 6.08  
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7  
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
    COPd (COP i deklaruar)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Hyrja e fuqisë kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
    COPd (COP i deklaruar)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Hyrja e fuqisë kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.20 7.61  
    COPd (COP i deklaruar)   4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.32 3.90  
    Hyrja e fuqisë kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 2.17 1.96  
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.74 4.89  
    COPd (COP i deklaruar)   6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 5.35 6.56  
    Hyrja e fuqisë kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.89 0.75  
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.39 5.36  
    COPd (COP i deklaruar)   7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 6.23 7.71  
    Hyrja e fuqisë kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.87 0.70  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 142.0 9.0  
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 13.0 9.0  
    Ngrohje PSB W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 16.0 9.0  
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Regjimi fikur POFF W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po po po po  
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po po po po  
Përfshihet klima mesatare po po po po po po po  
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo jo jo jo jo  
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo jo jo jo jo  
Logoja Ecolabel jo jo jo jo jo jo jo  
Shënime   EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°