Tabela e specifikimeve për FTX-K / RX-K

FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX20KV1B / RX20K5V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX25KV1B / RX25K5V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX35KV1B / RX35K5V1B FTX50KV1B / RX50KV1B FTX50K2V1B / RX50K2V1B FTX60KV1B / RX60KV1B FTX60K2V1B / RX60K2V1B FTX71K2V1B / RX71K2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Nom. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 5.0 (2) 5.0 6.0 (2) 6.0 7.1
  Maks. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.3
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Nom. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2) 6.0 (2) 6.0 7.0 (2) 7.0 8.2
  Maks. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 9.0
Efikasiteti nominal EER   3.98 (1) 3.98 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.4 (1) 3.4 (1) 3.58 (1) 3.58 3.65 (1) 3.65 2.61
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.0 (1) 4.0 (1) 3.80 (1) 3.80 3.63 (1) 3.63 3.19
  Annual energy consumption kWh 251 (0.000) 251 (0.000) 331 (0.000) 331 (0.000) 510 (0.000) 510 (0.000) 698 (0.000) 698 (0.000) 822 (0.000) 822 (0.000) 1,360 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A A A   A    
    Ngrohje   A A A A A A A   A    
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0
Lidhjet e tubacioneve Drain OD mm 18 18 18 18 18 18 16   16    
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7   12.7    
  Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35   6.35    
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.