FUQ100CVEB / RZQG71L9V1B FUQ71CVEB / RZQG71L9V1B FUQ100CVEB / RZQG100L9V1B FUQ125CVEB / RZQG125L9V1B
Indoor unit FUQ100C FUQ71C FUQ100C FUQ125C
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8 9.5 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW   7.5 10.8 13.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW   1.68 2.46 3.54
  Ngrohje Nom. kW   1.84 2.73 3.95
Efikasiteti nominal EER   4.05 3.86 3.39
  COP   4.08 3.95 3.42
  Konsumi vjetor i energjisë kWh   840 (0.000) 1,230 (0.000) 1,770 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A
    Ngrohje   A A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.50 6.42 6.11 5.61
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 367 371 545 749
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 12.00
    EERd   4.07 4.07 4.08 3.40
    Hyrja e fuqisë kW 1.68 1.68 2.33 3.53
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.08 8.84
    EERd   4.63 4.63 4.51 4.35
    Hyrja e fuqisë kW 1.12 1.12 1.57 2.04
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.64 5.86
    EERd   8.61 8.61 7.88 6.76
    Hyrja e fuqisë kW 0.47 0.47 0.72 0.87
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.85 5.57
    EERd   11.42 11.42 10.08 8.68
    Hyrja e fuqisë kW 0.37 0.37 0.59 0.65
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.50 4.44
  SCOPnet/A   4,223.00 4.22 4.53 4.47
  Pdh Heating capacity at -10° kW   6.66    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.94 0.94 1.67 1.94
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.55 6.55 9.01 11.67
    COPd (COP i deklaruar)   2.22 2.22 2.71 1.99
    Hyrja e fuqisë kW 2.96 2.96 3.33 5.87
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (COP i deklaruar)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Hyrja e fuqisë kW 2.25 2.25 2.76 4.33
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (COP i deklaruar)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Hyrja e fuqisë kW 2.25 2.25 2.76 4.33
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.09 4.09 6.26 7.61
    COPd (COP i deklaruar)   3.76 3.76 3.92 4.00
    Hyrja e fuqisë kW 1.09 1.09 1.60 1.91
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.90 2.90 4.12 4.89
    COPd (COP i deklaruar)   6.22 6.22 6.33 6.81
    Hyrja e fuqisë kW 0.47 0.47 0.66 0.72
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.30 3.30 4.71 5.38
    COPd (COP i deklaruar)   7.25 7.25 7.40 7.82
    Hyrja e fuqisë kW 0.46 0.46 0.64 0.69
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0 9.1 9.0 9.0
    Ngrohje PSB W 7.0 9.1 9.0 9.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po
Përfshihet klima mesatare po po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo jo
Logoja Ecolabel jo jo jo jo
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA   64    
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA   59    
Shënime   Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°