Tabela e specifikimeve për ATX-K / ARX-K

ATX20KV1B / ARX20K2V1B ATX20KV1B / ARX20K5V1B9 ATX25KV1B / ARX25K2V1B ATX25KV1B / ARX25K5V1B9 ATX35KV1B / ARX35K2V1B ATX35KV1B / ARX35K5V1B9
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Nom. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
  Maks. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Nom. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2)
  Maks. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8
Efikasiteti nominal EER   3.97 (1) 3.97 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.43 (1) 3.43 (1)
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.02 (1) 4.02 (1)
  Annual energy consumption kWh 252 252 331 331 510 510
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A A
    Ngrohje   A A A A A A
Piping connections Drain OD mm 18 18 18 18 18 18
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°