Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RZQSG-L(3/8)V1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8V1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.30 3.21 3.01
  COP   3.54 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,440 1,870  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A  
    Ngrohje   B B  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A  
  Kapaciteti Pdesign kW 9.50 12.00  
  SEER   6.50 5.30  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 511.538 792.453  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 8.03  
  SCOP/A   4.10 4.01  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,595.122 2,803.491  
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°