Tabela e specifikimeve për FDQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L8V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 13.5
Efikasiteti nominal EER   3.21
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  Kapaciteti Pdesign kW 12.00
  SEER   5.20
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 807.692
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,728.205
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°