Tabela e specifikimeve për FDXM-F3 / RXS-L1

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B1 FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B1 FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.60 (1) 3.20 (1) 4.80 (1)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 3.15 (2) 3.75 (2) 5.80 (2)
Efikasiteti nominal COP   4.00 3.31 3.29
  EER   4.10 3.41 3.37
Shënime (1) - Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB (1) - Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB (1) - Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB.