Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8   9.5     12.0 13.4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW   7.5   10.8     13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.82   3.81     3.35 3.31
  COP   4.13   4.15     3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh   890   1,245     1,790  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A     A  
    Ngrohje   A   A     A  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A+ B A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
  SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 343 343 545 545 699 824 699  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 3.80 4.23  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
Shënime   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së   (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°