FT-HL / R-HL

Product Features

  • Për temperaturat e larta të ambientin deri në 52°C
  • Njësi 60Hz
  • Kondicionerët Daikin janë ekonomikë dhe kursejnë energjinë
  • Njësitë e jashtme për përdorim në çift

Technical details

Documentation

Sorry, we could not find any documents.