Tabela e specifikimeve për FUQ-C / RZQG-L(8)Y1

FUQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FUQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FUQ125CVEB / RZQG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW   6.8 9.5 12.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW   7.5 10.8 13.5
Efikasiteti nominal EER   4.05 3.86 3.39
  COP   4.08 3.95 3.42
  Annual energy consumption kWh   840 1,230 1,770
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A
    Ngrohje   A A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.5 12
  SEER   6.50 6.42 6.11 5.61
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 367 371 545 749
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.5 4.44
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
Shënime   (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
    (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°