Skip to main content

Komerční prodej Morava

You will encounter lots of variation, because everybody thinks outside his or her box.

— How cool is that!

Zajímá Vás…

 • Zodpovědnost za dosahování prodejního plánu a ziskovosti komerčního prodeje skrze aktivní nabízení a realizace projektů, podporu přístupu tzv. celkového řešení s produkty společnosti Daikin.
 • Vytvářet akční plány souladu s cíli společnosti.
 • Plánovat rozvoj  portfolia zákazníků a cílové zákaznické skupiny v souladu s požadovaným přístupem společnosti.
 • Sledovat a vyhodnocovat všechny obchodní příležitosti a rizika.
 • Provádět administrativní podporu včetně pravidelného reportingu přímému nadřízenému. Poskytovat jakoukoliv další podporu v případě potřeby.
 • Rozvíjet a koordinovat prodejní a marketingové aktivity a propagaci.
 • Proaktivní přístup a prodejní realizace projektů stanovených společností Daikin, úzká spolupráce se všemi členy obchodního týmu.
 • Shromažďovat, analyzovat a používat data vypovídající o trhu, optimalizovat produkty pro potenciální objednávky.
 • Analyzovat, odhadovat prodejní potenciál, rozvíjet sítě prodejců.
 • Podporovat prodej prostřednictvím pravidelných návštěv zákazníků za účelem splnění stanovených ukazatelů.
 • Vyhledávat příslušné kontaktní osoby, domlouvat a vykonávat návštěvy u generálního dodavatele. Informovat o projektech získaných z několika zdrojů (např. od obchodníků, z webových stránek, z veřejných zdrojů, od generálních dodavatelů, od investorů)
 • Řídit projekty, vstupovat do potenciálních obchodních projektů v nejranější fázi projektu/ investice.
 • Seznámit se s projektem, řídit interní výměnu informací, aktualizovat seznam projektů, plánovat návštěvu u příslušných partnerů a osob zapojených do rozhodovacího procesu. Kontrolovat vývoj projektů.
 • Pravidelně sledovat konkurenční ceny a aktivity konkurentů na relevantním trhu.
 • Připravovat cenové strategie ke konečnému schválení manažerem, informovat TCS.
 • Pravidelně aktualizovat zákazníky/ klienty v CRM a dalších požadovaných reportovacích systémech, databázích.

Přicházíte s…

 • technickým či ekonomickým vysokoškolským vzděláním
 • pozitivním přístupem
 • orientací na výsledek
 • prezentačními, vyjednávacími a komunikačními dovednostmi
 • ochotou hodně cestovat (75%)
 • řidičským průkazem
 • angličtinou jako pracovním jazykem
 • zkušenostmi s prodejem v oblasti vzduchotechniky, vytápění a klimatizací nebo ve stavebnictví.

Pokud na vše odpovíte ano, měli bychom se setkat!

U nás najdete protiklady, které přitahují: Jsme globální skupina pro inovativní systémy vytápění, ventilaci, chlazení a klimatizaci, kde jste na prvním místě napříč všemi hierarchiemi. Jsme stabilní zaměstnavatel, vedle kterého se můžete dynamicky rozvíjet, s kulturní rozmanitostí místo jednoduchosti. Kde můžete nejen mít opravdu dobré nápady, ale také je realizovat.

Máte rád(a) protiklady?
Pak nám zašlete svůj životopis!

DAIKIN Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Email: jobs@dakin.cz

Find more information

Take a tour in our virtual showroom

Need help?

Read our news

Read our blog

Get inspired from references

Find more information

Need help?

Need help?